Topbillede Foreningsportalen

Tilskud til orienteringskort

Særtilskud: Furesø Kommune yder tilskud til orienteringsklubbers fremstilling af orienteringskort over skovene omkring kommunen.

Hvad kan du søge om tilskud til?

Der ydes tilskud med 65% af 

  • Udgifter til korttegningsmateriel (hardware og software) 
  • Udgiftsdækning til korttegnere (kr. 1.000 pr. km2)* 
  • Udgifter til printning af kort på laserprinter 

*Bemærkninger: De kr. 1.000 pr. km2 er ikke egentlig løn, da det tager 25-40 timer pr. km2. Men det er en udgiftsdækning.

  • Hvis der indgår personer over 25 år i klubbens medlemskreds, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal medlemmer.

Sådan ansøger du

Du skal indsende en skriftlig ansøgning vedlagt bilag på udgifter til korttegningsmateriel, korttegnere, printnings af kort og øvrige materialeudgifter til Kultur og Fritid i Furesø Kommune.
Sidst opdateret 25. august 2016

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00