Topbillede Foreningsportalen

Retningslinjer for foreninger, grupper og fællesskaber

Tabellen viser en oversigt over både krav og muligheder, som du har i Furesø Kommune som godkendt folkeoplysende forening, lokalelånsberettiget gruppe eller et fællesskab
Type Folkeoplysende forening Lokalelånsberettiget gruppe Fællesskab
Krav
Vedtægter jf. Folkeoplysningsloven JA NEJ NEJ
Stiftende og årlig generalforsamling jf. Folkeoplysningsloven JA NEJ NEJ
Bestyrelse jf. Folkeoplysningsloven JA NEJ NEJ
Krav om kontinuerlig aktivitet jf. Folkeoplysningsloven JA JA NEJ
Årlig opdatering af foreningsinformation i foreningsregister JA JA NEJ
Årlig indberetning af medlemstal til CFR JA JA NEJ
Udførlig aktivitetsbeskrivelse JA JA JA
Minimum én primær kontaktperson til kommunen JA JA JA
Rettigheder
Kan låne lokaler gratis JA JA JA
Indgår i sæsonfordelingen jf. prioriteringsrækkefølgen i § 21 i Folkeoplysningsloven JA JA NEJ
Kan søge om tilskud (aktivitets-, træner-, lokaletilskud) JA NEJ NEJ
Kan søge alle puljer under Folkeoplysningsudvalget JA NEJ NEJ
Kan kun benytte én tid i ét lokale pr. uge pr. sæson NEJ NEJ JA
Godkendelse
Folkeoplysningsudvalget JA NEJ NEJ
Forvaltningen NEJ JA JA
Note:

**Hvis gruppen er kulturel.


Sidst opdateret 06. februar 2019

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00


Relevante links

» Puljer