Topbillede Foreningsportalen

Den fælles kommunale idrætspulje for handicappede børn og unge

Formålet med Den Fælleskommunale Idrætspulje er at støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse på tværs af kommunegrænserne - med henblik på, at flere på sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber.

Samtidig er det hensigten at give kommunerne mulighed for at vise deres aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se hvilke muligheder, den frivillige idræt rummer.

Administration

Parasport Danmark (DHIF) har tilknyttet idrætskonsulent Ole Ansbjerg, der er ansvarlig for den daglige administration af idrætspuljen. Der er desuden nedsat en styregruppe til at varetage de overordnede tiltag omkring idrætspuljen. Styregruppen består af formand for Kultur og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune Tom Nielsen, Kultur og Fritidschef Henning Elmelund fra Rødovre Kommune og Ole Ansbjerg. 

Hvem kan søge?

Kommuner, idrætsklubber og/eller andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter. Se mere på www.parasport.dk under aktiviteter eller skriv en mail til: info@parasport.dk

Ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en kommune, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af funktionsnedsatte børn og unge under 25 år – og skal forankres i den frivillige idræt 

Sådan søger du/I:

Ansøgninger kan indsendes løbende til: 
Parasport Danmark
Att.: Ole Ansbjerg
Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Tlf.: 2946 5014, e-mail: oan@parasport.dk

Krav til ansøgninger til projekter under Den Fælleskommunale Idrætspulje:

  • En beskrivelse af projektet/ansøgningen
  • Formål og målgruppe
  • Succeskriterier
  • Budget
  • Projektperiode
  • Bæredygtighed – det forventes at projekterne forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode.

Personer med funktionsnedsættelse i din idrætsforening:

”Handicappede i din idrætsforening” er en pjece, som fortæller hvad det betyder at åbne sin idrætsforening op for personer med funktionsnedsættelse. Hvad skal man gøre, hvem kan hjælpe, og hvad man skal tage højde for? For yderligere oplysninger – se pjece her

 

Sidst opdateret 06. februar 2018

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00