Topbillede Foreningsportalen

Talentprisen

Furesø Kommune uddeler årligt Talentprisen til unge t.o.m. 17 år, som har markeret sig inden for kultur- og idrætsområdet

talentpris 2018Retningslinjer for Talentprisen

Målgruppe

Unge til og med 17 år, der har markeret sig inden for kultur- og idrætsområdet i eller uden for kommunen. Der kan være tale om unge, som har boet i kommunen, men som måske ikke længere gør det.

Formål

Talentprisen gives for at anerkende og synliggøre de af Furesø Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kultur- og idrætsområdet.

Anerkendelse kan være med til at styrke vækstlaget på disse områder ved at unge talenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre unge.

Talentprisen

Prisen er på samlet 10.000 kr. til prismodtager og nominerede.
Prismodtageren modtager 5.000 kr. De nominerede modtager 2.500 kr.

Overrækkelse

Overrækkelsen af Talentprisen sker hvert år i slutningen foråret (maj/juni). Prisen blev uddelt første gang den 1.11.2011.

Nominering og udpegelse

En dommerkomité på 5 medlemmer nominerer kandidater til Talentprisen.

Dommerkomitéen består af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 1 repræsentant for Furesø Musikskole, 1 repræsentant for Ungdomsskolen, 1 repræsentant for Furesø Idrætsråd og 1 repræsentant for Kulturelt Samråd Furesø.

Nominering og udpegelse foregår således:

Dommerkomitéen nominerer 3 unge/ungegrupper. Alle borgere i kommunen kan indstille unge til nominering. Især ser vi gerne, at unge selv er med til at indstille. Dommerkomitéen kan også selv foreslå kandidater. Der annonceres efter indstillinger i lokalaviserne og på kommunens og ungeinstitutionernes hjemmesider.

De nominerede præsenteres i lokalaviserne op til overrækkelsen af talentprisen. Prismodtageren afsløres først ved overrækkelsen.


Sidst opdateret 22. februar 2018

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00