Topbillede Foreningsportalen

Kulturprisen

Vinder af Kulturpris 2018, Mikael Boutrup, stifter og tovholder af Store Flyvedag
Furesø Kommune uddeler årligt Kulturprisen. Prismodtageren kan være en borger, en forening, en organisation eller en institution

Retningslinjer for Kulturprisen

Formål

Kulturprisen gives,

1) for at påskønne kulturelle ildsjæle, som har sat deres præg på kommunens kulturelle liv og været med til at udfylde kulturens rammer,

2) for at sætte fokus på talentet og på det fremragende på det kulturelle, kreative område, for på den måde at bidrage til en styrkelse af det kreative miljø i kommunen.

Kulturprisen

Kulturprisen er 10.000 kr. pr. person. Den uddeles 1 gang årligt i oktober.

Kulturprisen overrækkes af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ved en sammenkomst, som kan finde sted i Farum Kulturhus eller Kulturhuset Galaksen eller et sted, der har tilknytning til prismodtageren.

Kulturprisen skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år. Kulturprisen kan deles.

Indstilling

Enhver borger, som bor i kommunen, eller forening, organisation eller institution, som er hjemmehørende i kommunen, kan fremsende en motiveret indstilling til Kultur-, Fritids- og Udvalget om en kandidat til modtagelse af Kulturprisen.

Prismodtager

Prismodtageren kan være en borger, en forening, en organisation eller en institution. Borgeren behøver ikke at være bosiddende i kommunen, men foreningen, organisationen eller institutionerne skal være hjemmehørende i kommunen.

Valg af prismodtager

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udpeger modtageren af Kulturprisen efter indstilling fra borgere, foreninger, organisationer eller institutioner. Punktet er på åben dagsorden, men selve indstillingerne offentliggøres ikke.
Prismodtager skal have markeret sig ved en ekstraordinær indsats på det kulturelle, kreative område i eller uden for kommunen. Det kreative område skal forstås bredt.

Udvalget kan udpege en prismodtager, som ikke nødvendigvis er indstillet af borgere eller andre. Dette sker hovedsageligt i tilfælde, hvor der enten ikke er indkommet indstillinger fra borgere eller hvor borgernes indstillinger ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne for tildeling af Kulturprisen.

Prisen kan kun uddeles til ansatte i Furesø Kommune for en indsats, der ligger uden for ansættelsesforholdet. Der annonceres om indstilling i slutningen af august. Hvem der er indstillet offentliggøres i lokalpressen op til overrækkelsen.

Furesø Kommunes Kulturpris blev indstiftet på Kulturudvalgets møde den 8.2.07. Ajourført iht. KU 7.5.09 (opskrivning af prisbeløb). Revideret af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på udvalgets møde den 5.5.2010 efter høring i Folkeoplysningsudvalget den 19.4.2010(udvidelse af mål og målgruppe til også at omfatte det kreative talent samt justering af retningslinjer for indstillinger af udvalget).


Sidst opdateret 25. februar 2019

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00