Topbillede Foreningsportalen

Politik, råd og udvalg

I Furesø Kommune arbejder en række råd og udvalg for at fremme kultur-, fritids- og idrætsmiljøet i i kommunen. Her kan du læse mere om de forskellige råd og udvalg og også læse Furesø Kommunes officielle fritidspolitik

Fritidspolitik 2013 - 2017 for Kultur, Fritid og Idræt

Fritidspolitikken understøtter et rigt foreningsliv i Furesø.

Læs politikken


Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt (UKFI)

KFIU faciliterer og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning.

Lære mere


Folkeoplysningsudvalget (FOU)

FOU varetager opgaver i henhold til loven om støtte til folkeoplysning. FOU er talerør for foreningerne og agerer som rådgivere over for KFIU.

Læs mere


Furesø Idrætsråd (FIR)

FIR arbejder for idrætslivet gennem foreningssamarbejde.

Læs mere


Kulturelt Samråd (KS)

KS er paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper.

Læs mere


Furesø Samråd og Spejderråd

Spejderrådet er et samarbejde mellem de syv DDS-grupper. Furesø Samråd er fælles organ for børne- og ungdomskorpsene.

Læs mere 
Sidst opdateret 08. februar 2018

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00