Topbillede Foreningsportalen

Overnatning i kommunens lokaler

Du skal søge om tilladelse til at overnatte i et kommunalt lokale senest 14 dage inden, du ønsker at bruge lokalet. Du skal ansøge via en ansøgningsblanket til fritid@furesoe.dk

Midlertidig overnatning

  • Du skal have tilladelse fra Frederiksborg Brand & Redning til at måtte overnatte i kommunale bygninger, der ikke er indrettet til hotel med videre.
  • Kultur- og Fritidsforvaltningen ansøger om tilladelse til dig, og derfor skal du senest 14 dage før ønsket overnatning sende et ansøgningsskema til os på fritid@furesoe.dk.  
  • Du kan maksimalt søge om at overnatte 4 gange i træk. 
  • Du vil få tilsendt en kopi af den godkendte ansøgning.

Du kan finde både brandinstrukser og ansøgningsskema på Interbook under 'Blanketter' -> 'Diverse' -> 'Ansøgning om midlertidig overnatning'.

 

 

 Sidst opdateret 30. oktober 2017

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00