Topbillede Foreningsportalen

Kend dit lokale

Hvilke lokaler kan du anvende i Furesø Kommune? Hvor mange kan I være i lokalet? Og hvor mange borde og stole står der mon? Er der også musikanlæg? Find svarene her