Topbillede Foreningsportalen

Indberet din forenings medlemstal, arrangementer m.m.

Alle foreninger i Furesø Kommune skal indberette medlemstal, antal arrangementer og antal deltagere for hvert kalenderår.

Indberetning i CFR

Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om, at både kulturelle foreninger og idrætsforeninger samt idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fremover skal indberette medlemstal og antal af arrangementer og deltagere ved arrangementerne samme sted i et Centralt ForeningsRegister - CFR.

Den udvidede data skal danne grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv understøttes mest optimalt.

Indberetningerne per 1/12-16 skal dække al aktivitet i 2016.

Hvornår skal data indberettes?

Foreningerne skal indrette den ønskede data senest 1.12 i det efterfølgende år.

Hvornår kan du indberette tallene i systemet?

Systemet er åbent for indberetning i perioden 1/12-2016 til 28/2-2017.

Eksempel på skema til at indsamle data

Under blanketter kan din forening finde inspiration til at indsamle data i løbet af året.

Skemaet fungerer blot som eksempel, og det står foreningerne frit at udvikle egne metoder til at indsamle data løbende.Sidst opdateret 07. februar 2017

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00