Topbillede Foreningsportalen

Centralt ForeningsRegister: Indberet din forenings medlemstal, arrangementer m.m. for 2017

Alle foreninger i Furesø Kommune skal indberette medlemstal, antal arrangementer og antal deltagere for hvert kalenderår.

Indberetning i CFR

Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om, at både kulturelle foreninger og idrætsforeninger samt idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fremover skal indberette medlemstal og antal af arrangementer og deltagere ved arrangementerne samme sted i et Centralt ForeningsRegister - CFR.

Den udvidede data skal danne grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv understøttes mest optimalt.

Indberetningerne per 1. december 2017 skal dække al aktivitet i 2017. 

Hvornår kan du indberette tallene i systemet?

Systemet er åbent for indberetning i perioden 1. december 2017 til 31. januar 2018.

Eksempel på skema til at indsamle data

Du kan anvende denne blanket som inspiration til at indsamle data i løbet af året.

Skemaet fungerer blot som eksempel, og det står foreningerne frit at udvikle egne metoder til at indsamle data løbende.Sidst opdateret 06. december 2017

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00