Topbillede Foreningsportalen

Erklæring om børneattester

Foreninger skal hvert år i forbindelse med sæsonfordelingen sende en Erklæring om børneattester til Furesø Kommune for at låne lokaler og/eller modtage tilskud fra kommunen

En betingelse for tilskud og lokaleanvisning

  • Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen sender erklæringen om indhentelse af børneattester.
  • Det er en af de personer, der står i vedtægterne som tegningsberettiget, som skal skrive under på erklæringen.
  • Furesø Kommune skal undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester.

Fakta om børneattesten

I Furesø Kommune skal alle foreninger sende en erklæring til Kultur og Idræt i forbindelse med sæsonfordelingen af lokaler. Din forening skriver under på, at den indhenter børneattester, når eller hvis den ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn under 15 år.

Pligten til at indsende erklæring gælder også, selvom foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Download en børneattest

Du kan finde erklæringen under Blanketter. Du skal underskrive erklæringen og sende den til Kultur og Idræt.


Sidst opdateret 06. juli 2016