Topbillede Foreningsportalen

Stramning af folkeoplysningsloven

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at Folketinget har besluttet en stramning af folkeoplysningsloven og et skærpet kommunalt tilsyn med, at foreningerne overholder reglerne.
Stramningerne trådte i kraft ved årsskiftet. Af praktiske årsager har vi i forvaltningen bedt om oplysningerne i forbindelse med jeres ansøgninger om lokaler og tilskud tidligere på året, men vil for god ordens skyld gentage opfordringen så foreningerne er opmærksomme på ændringerne og kan hensyn til dem forud for generalforsamlingerne, der typisk afvikles i marts-maj måned.

Vi skal understrege, at oplysningerne skal være afleveret senest 1. juni 2017 for at foreningen kan få anvist lokaler og udbetalt aktivitetstilskud for sæson 2017 - 2018. Se 'Årlig dokumentation'.

Hvis vi ikke modtager oplysningerne bliver foreningen udelukket i vores registreringssystem og mister adgangen til kommunale lokaler og tilskud. Foreningen skal derfor ansøge på ny, hvis den vil genoptage aktiviteten. 

Forvaltningen udarbejder sideløbende med at tilpasse af de interne retningslinjer for folkeoplysende og lokalelånsberettigede foreninger og en beskrivelse af de administrative rutiner for at sikre den krævede offentliggørelse over foreningernes regnskaber, lokaleanvisning etc. overholdes.


 
Sidst opdateret 27. april 2017

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00


Relevante links

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.