Topbillede Foreningsportalen

Årlig dokumentation

Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening. Du skal være særligt opmærksom på dette, hvis du ønsker at søge om leje af lokale eller aktivitetstilskud. Dette bevilges kun, såfremt dine dokumenter fremsendes årligt.

Fra i år skal alle foreninger i Furesø kommune sende følgende dokumenter til Kultur og Fritid inden den 1. juni: 

  • Vedtægter
  • Underskrevet referat fra generalforsamlingen
  • Erklæring om indhentelse af børneattest 
  • Regnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ønsker din forening at låne lokaler eller søge om aktivitetstilskud i Furesø Kommune kan din ansøgning først blive godkendt, når dokumenterne er modtaget og godkendt af kommunen.

Derudover er kommunen forpligtet til at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskaber. Det betyder, I kan vælge at sende et særskilt tilskudsregnskab, såfremt I ikke ønsker jeres fulde regnskab offentliggjort.

De nye krav er opstået som følge af en ændring af folkeoplysningsloven med en konkret stramning af formålsbestemmelsen, og et krav om, at kommuner skal styrke tilsynet med sine foreninger. 

Læs mere om stramningen af folkeoplysningsloven

 


Sidst opdateret 20. juni 2017

» Kontakt

Kultur og Idræt

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse


Brevpost
Al brevpost skal sendes via Digital Post


Tlf.: 7235 4730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 14:00